Omgeving

Natuur op het haventerrein


Natuur krijgt op het haventerrein kans om zich te ontwikkelen. Port of Moerdijk investeert op uiteenlopende manieren: met groene bufferzones. Met vlinderstroken en ecologisch maaibeheer. 

Maar ook: door goede afspraken te maken tussen overheidsinstanties, waardoor regels verminderen en procedures vereenvoudigen. Dat stimuleert bedrijven op het terrein tot natuurvriendelijke initiatieven. Zoals tijdelijke natuur ontwikkelen op braakliggend terrein, dat zij dan later, zonder hinderlijke procedures, alsnog in gebruik mogen nemen. Veel bedrijven op het terrein werken actief aan de ontwikkeling van natuur. Zo huist de grootste zwaluwkolonie van West-Brabant inmiddels in Moerdijk, dankzij de aanleg van grondwallen op bedrijfsterreinen. En dankzij de aanleg van een speciaal “Meeuwenstrand” op de Sassenplaat is de overlast van meeuwen op het haven- en industrieterrein sterk verminderd.