Omgeving

Sassenplaat: thuishaven voor kustbroedvogels


Midden in het Hollands Diep ligt een klein eiland: de Sassenplaat. In het broedseizoen is het er een drukte van belang. Meeuwenkolonies vinden er hun thuishaven en broeden er op hun jong, met honderden paren. Daarna vertrekken ze naar warmer oorden. Het Havenschap investeert in het beheer van de Sassenplaat en houdt deze aantrekkelijk voor de kustbroedvogels.