Omgeving

Grootste zwaluwkolonie van West-Brabant op Industrieterrein


Oeverzwaluwen nestelen zich graag in grondwallen. Het havenschap en bedrijven op het terrein geven hen daarvoor de ruimte en leggen steile zandoevers aan, waarin de zwaluwen kunnen broeden. Met succes. Op het industrieterrein huist inmiddels de grootste zwaluwkolonie van West-Brabant.