Nieuws

26/02/2018

Zeehavens, havenbedrijfsleven en Rijk ondertekenen Werkprogramma


De 5 Nederlandse zeehavens, het havenbedrijfsleven en de minister van IenW hebben op donderdag 22 feb 2018 in Hoek van Holland het Werkprogramma Zeehavens ondertekend. De komende 3 jaar gaan deze partners samenwerken aan het toekomstgericht versterken van de havencomplexen. Het Werkprogramma is gericht op een gelijk speelveld tussen Europese havens, een gunstig vestigingsklimaat, goede bereikbaarheid, voldoende ontwikkelingsruimte en een voortvarende uitvoering van de energietransitie.

 

Ferdinand van den Oever, directeur van het Havenbedrijf Moerdijk, is blij met het nieuwe Werkprogramma: “De thema’s van het nieuwe werkprogramma sluiten naadloos aan op de Havenstrategie Moerdijk 2030. Omdat een aantal trends en ontwikkelingen die op ons afkomen niet alleen in Moerdijk spelen maar in alle havens, is een gezamenlijke aanpak de beste strategie. Zo werken we samen aan de toekomstbestendigheid van de zeehavens in Nederland.”

Publiek private partners
Samenwerking tussen de Rijksoverheid, de zeehavens en bedrijfsleven is bij deze speerpunten nodig. Voorzitter van de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ), Ronald Paul liet namens de samenwerkende zeehavens van Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Rotterdam en Zeeland weten: “Sommige taken kan de overheid zelf uitvoeren. Andere taken kunnen marktpartijen goed uitvoeren. Maar er zijn ook taken waarbij we samen aan de slag moeten om succesvol te kunnen zijn. In het Werkprogramma hebben we de prioriteiten benoemd die een gezamenlijke aanpak van private en publieke partners vergen”.

Concrete resultaten
Het ondertekende document is een vervolg op het eerste Werkprogramma Zeehavens. De afgelopen twee jaar zijn concrete resultaten bereikt, zoals het verkrijgen van cofinanciering van Europa voor Nederlandse havenprojecten, en het op de politieke agenda krijgen van het belang van een gelijk speelveld voor zeehavens.

De BOZ-zeehavens en de ondernemersorganisaties Deltalinqs (Rotterdam) en ORAM (Amsterdam) bepleiten een voortvarende uitvoering van de gelijk-speelveld afspraken uit het Regeerakkoord, zoals het herzien van kosten van publieke investeringen door havenbeheerders. Namens de havenondernemers vullen Bas Janssen, directeur van Deltalinqs, en Kees Noorman, directeur van ORAM aan: “Het doorberekenen van inspectielasten aan het bedrijfsleven moet worden beperkt en het gebruikstarief van het spoornet moet in lijn met de buurlanden worden gebracht. Tijdig investeren in voldoende capaciteit voor het versterken van bereikbaarheid is een must. Ook verwachten we van de overheid meer beleidsinzet en allocatie van middelen om de gezamenlijke klimaatdoelen te halen.”

Oproep Minister IenW
De havenpartners roepen de Minister van IenW op om eenzijdige, nationale beleidswijzigingen te voorkomen. De Nederlandse zeehavens zijn van groot economisch belang voor Nederland met een totale toegevoegde waarde van 41.2 miljard euro en een werkgelegenheid van 357.675 banen (IenM-Havenmonitor 2016).


Vorige Volgende