Nieuws

16/01/2020

Werkgelegenheid haven- en industriegebied Moerdijk groeit met 4,8%


De werkgelegenheid op haven- en industrieterrein Moerdijk is gegroeid met 4,8% in 2019 ten opzichte van 2018. In totaal hebben 10.029 personen een directe arbeidsplaats in de haven en industrie van Moerdijk. Bijzonder is dat hiervan 92,6% in vaste dienst werkzaam is, een significante stijging van 2,6%. Ruim 61% van alle personen woont in West-Brabant, waarmee Port of Moerdijk haar toegevoegde waarde voor de regio en werkgelegenheid verder ziet stijgen.

Dat meldt Havenbedrijf Moerdijk op basis van nieuwe cijfers over de werkgelegenheid in het gebied, die zij jaarlijks laat onderzoeken. Het onderzoek is uitgevoerd door Ilias Research onder alle bedrijven die gevestigd zijn op het terrein.

Woonplaatsen medewerkers

Van alle medewerkers woont 19,8% in Moerdijk en 41,3% verspreid in West Brabant. De overige werknemers zijn woonachtig in de Drechtsteden (13,4%), Regio Rijnmond (10,9%) en overige gebieden (14,6%). Deze verdeling laat zien dat het haven- en industrieterrein niet alleen voor de nabijgelegen plaatsen voor werkgelegenheid zorgt, maar ook in een omvangrijke regio daarbuiten.

Directe en indirecte werkgelegenheid

De directe werkgelegenheid wordt geteld. Daarnaast biedt het haven- en industrieterrein ook indirecte werkgelegenheid. Dit wordt voor 2019 geschat op 8.930 werkzame personen. In totaal bood het haven- en industrieterrein in 2019 18.959 arbeidsplaatsen. Dat is een overall stijging van 3,5% ten opzichte van 2018.

Functies en opleidingsniveau

25% van de werknemers is werkzaam in de techniek, 25% in de logistiek en 15% is actief in een managementfunctie. De beroepsbevolking van het haven- en industriegebied Moerdijk is relatief gemiddeld opgeleid. De grootste groep werknemers (51%) heeft middelbaar beroepsonderwijs genoten. 21% heeft middelbare school als hoogst genoten opleiding, 19% HBO en 4% WO en hoger.

Economisch sterke regio

Directeur Ferdinand van den Oever reageert verheugt op de nieuwe cijfers: “Hoewel de groei van ons haven- en industrieterrein afgelopen jaar is gestagneerd, zien we de directe en indirecte werkgelegenheid stijgen. De cijfers benadrukken onze positie als economisch sterke speler. Na Brainport Eindhoven zijn we goed voor de meeste banen in Noord Brabant. Ook in 2020 verwachten we een lichte groei, onder andere door de vestiging van nieuwe bedrijven.”


MEER INFORMATIE
Vorige Volgende