Nieuws

10/12/2019

Vitaliteitsregeling draagt bij aan uitbreiding akkerranden


De bloeiende akkerranden in de Hoeksche Waard zijn een bekend fenomeen in de regio. Ze verfraaien niet alleen het landschap, maar trekken ook veel verschillende insecten die de gewassen op een natuurlijke manier beschermen tegen plagen. Het Havenbedrijf Moerdijk ondersteunt het project om deze akkerranden uit te breiden met circa 10 tot 162 hectare dankzij de Vitaliteitsregeling.

Plaagregulatie
Akkerranden ontstaan doordat akkerbouwers de randen van hun akkers instrooien met een speciaal samengesteld mengsel van zaden. Zodra deze zaden tot bloei komen, ontstaat er een landschap van verschillende bloemen en kruiden. Dit trekt wilde bijen, libellen en andere insecten aan en voorziet vogels van voedsel. Op deze manier helpen akkerranden bij natuurlijke plaagregulatie, waardoor minder insecticiden hoeven worden ingezet. 


Uitbreiding van de akkerranden
Momenteel hebben 80 van de 300 agrarische bedrijven in de Hoeksche Waard akkerranden om hun akkers liggen wat resulteert in een oppervlakte van ruim 152 hectare. De belangstelling van andere bedrijven die mee willen doen is groot. Daarom is er voor de akkerranden in de Hoeksche Waard uitbreiding aangevraagd tot een oppervlakte van 162 hectare in 2020 en 2021. Om dit mogelijk te maken draagt het Havenbedrijf Moerdijk bij aan de financiering van dit project dankzij de Vitaliteitsregeling. 

Wat is de Vitaliteitsregeling?
De Havenbedrijf Moerdijk Vitaliteitsregeling is in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en vitaliteit van de lokale en regionale samenleving. Ieder jaar wordt 5% van het resultaat van het Havenbedrijf Moerdijk (voor belasting) gestort in de Vitaliteitsregeling. Projecten uit West-Brabant en de gemeente Moerdijk in het algemeen en de kernen aangrenzend aan het haven- en industriegebied in het bijzonder kunnen voor een bijdrage uit de Vitaliteitsregeling in aanmerking komen als ze voldoen aan de criteria.

Heeft u een project, waarmee u een bijdrage levert aan educatie, cultuur, natuur of sociale cohesie en voldoet uw project aan de criteria? Dan komt uw project wellicht in aanmerking voor een bijdrage. Bekijk hier de criteria en download het aanvraagformulier: 
https://www.portofmoerdijk.nl/omgeving/leefbaarheid/vitaliteitsregeling/

Akkerranden in Hoeksche Waard


Vorige Volgende