Nieuws

06/07/2017

Vervolg zandtransport van IPM naar LPM


Vanaf 10 juli 2017 hervat het Havenbedrijf Moerdijk het zandtransport naar het plangebied Logistiek Park Moerdijk. Gedurende 16 weken wordt zo’n 375.000 m3 zand verplaatst.

Het verplaatsen van het zand gebeurt per vrachtwagen. Het transport vindt plaats vanaf 10 juli. Er wordt 6 dagen per week, tussen 5.00 en 16.00 uur zand getransporteerd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind oktober 2017 gereed. Het transport wordt uitgevoerd door Martens en Van Oord.

Route
Het zand wordt opgehaald in de omgeving van de Energieweg en Chemieweg op het Industrial Park Moerdijk (IPM) en gedeponeerd op het deel langs de A17 dat aansluit op het huidige zanddepot. De route van het transport wordt zo kort mogelijk gehouden en vindt net als vorige keer plaats via de A17. De overlast voor omwonenden en bedrijven proberen we daarmee tot een minimum te beperken. Op de kaart ziet u de route voor het zandtransport. Ook de retourroute vindt plaats via de A17.

Afdeklaag ter voorkoming van verstuivingen
Als het transport gereed is, wordt op het nieuwe zanddepot een afdeklaag van cellulose aangebracht om zandverstuivingen te voorkomen. Deze laag is inmiddels ook aangebracht op het huidige zanddepot.

Zandtransport december-februari
Van december tot en met februari heeft het Havenbedrijf Moerdijk ook al zand getransporteerd van het Industrial Park Moerdijk naar een deel van het toekomstige Logistiek Park Moerdijk. Vanwege diverse ontwikkelingen op het Industrial Park lag het zand daar in de weg. Op het toekomstige Logistiek Park Moerdijk kwam dit zand goed van pas. Er is op een deel van het LPM een zanddepot aangelegd dat tevens dient ter voorbelasting. Circa 38.000 vrachtwagens hebben in deze periode 210.000 m3 zand getransporteerd.


Vorige Volgende