Nieuws

14/05/2014

Verbod op ontgassing varende binnenvaartschepen


Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord-Brabant en ZuidHolland en de gemeente Rotterdam hebben bestuurlijkovereenstemming bereikt over het terugdringen van ontgassingen door varende binnenvaartschepen. Het terugdringen van ontgassingen met het schadelijke benzeen, benzeenhoudende en op termijn ook andere vluchtige stoffen zal een positief effect hebben op milieu en gezondheid. 

Rond de haven van Moerdijk is al een hele tijd gewerkt aan het tegengaan van uitstoot van benzeen in de buitenlucht door ontgassing van schepen op het Hollands Diep. Deze overeenkomst is een flinke stap in de goede richting.


Vorige Volgende