Nieuws

06/12/2013

Veel reacties op Concept-Havenstrategie Moerdijk


Er zijn veel reacties binnengekomen op de Concept-Havenstrategie voor het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Deze concept-visie werd op 18 september 2013 gepubliceerd. Zo'n 30 professionele partijen, belangengroepen en vele inwoners reageerden tijdens de consultatieronde. 

De reacties betreffen met name het economisch perspectief en het effect van de economische ambities op de kern Moerdijk. In december wordt nog een enquête gehouden onder de inwoners van het dorp Moerdijk. Alle reacties en inzendingen worden daarna beoordeeld. Besproken wordt dan of en hoe aanpassing van de Concept-Havenstrategie nodig is.


Vorige Volgende