Nieuws

30/09/2021

Update werkzaamheden Logistiek Park


De werkzaamheden op het Logistiek Park zijn in volle gang. Op civieltechnisch vlak wordt op dit moment de ringwatergang rondom het park gegraven voor de door- en afvoer van (regen)water. Na voorbelasting van de grond van de eerste fase is nu de tweede fase aan de beurt. Daarnaast wordt er in de omgeving gewerkt aan diverse initiatieven om flora en fauna in het ontwikkelgebied te compenseren. Zo wordt het gebied de Appelzak-Zuid als recreëer- en verblijfplaats ontwikkeld en komen er vleermuizenkasten en huismustillen op de Lapdijk. 

Appelzak-Zuid Moerdijk

Binnenkort starten de werkzaamheden van het project ‘Natuurcompensatie Appelzak-Zuid Moerdijk’. Deze werkzaamheden vinden plaats in het gebied tussen het bestaande natuurgebied De Appelzak en de Johan Willem Frisostraat. 

Na een aantal maanden van uitvoeringsvoorbereiding kan er op korte termijn gestart worden met de realisatie van dit project: een natuur- en recreatiegebied. In opdracht van Havenbedrijf Moerdijk is de aannemer inmiddels gestart met voorbereidende werkzaamheden. Er zal eerst opruimwerk, grondwerk en verhardingswerk worden uitgevoerd. Vanaf medio november wordt er gestart met het plantwerk. Aan het eind van de uitvoeringsperiode worden de inrichtingselementen geplaatst. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind 2021.

De aannemer zal directe aanwonenden van de projectlocatie Natuurcompensatie Appelzak-Zuid informeren door middel van een nieuwsbrief, die huis-aan-huis verspreid wordt.


Vorige Volgende