Nieuws

29/07/2020

Thomas Zwiers nieuwe voorzitter van Omgevingstafel Moerdijk


"Vroeger stonden de mensen meer met de rug naar het haven- en industriegebied. Het contact
met burgers en bedrijven is nu veel beter. Ik wil graag helpen om dat verder uit te bouwen." Dat
zegt Thomas Zwiers, de nieuwe voorzitter van Omgevingstafel Moerdijk. Zwiers was de afgelopen
zes jaar wethouder van Moerdijk.

De Omgevingstafel Moerdijk is opgericht om de relatie tussen het haven- en industriegebied en de burgers en bedrijven in de regio te bevorderen. "Over en weer oog hebben voor elkaar. Weten wat er speelt, rekening houden met elkaar en kijken wat er beter kan. Daarvoor is de omgevingstafel het ontmoetingsplatform." Volgens Zwiers zijn er afgelopen jaren belangrijke stappen voorwaarts gezet. "Als voorzitter wil ik helpen die lijn verder door te trekken."

Trots
Meer openheid is alleen maar goed, volgens Zwiers. "Er gebeuren mooie dingen in het havengebied. Bijvoorbeeld op het terrein van technologie en duurzaamheid. Daar mogen we trots op zijn. Daar staat tegenover dat er ook gevaar en overlast is. Denk aan items als verkeer, veiligheid, schone lucht; dat soort zaken. Hoe gaan we daar met elkaar zo goed mogelijk mee om? Daarover moet je met elkaar praten." Zwiers wil dat er een duidelijke, gezamenlijke agenda komt voor Omgevingstafel Moerdijk. Als eerste aanzet hiervoor maakt hij dit najaar een rondje langs bedrijven en de omgevingstafels van de omliggende kernen om uit eerste hand te horen welke onderwerpen prioriteit hebben. "Ik nodig ze uit om vooral mee te doen; samen de vinger aan de pols te houden en ook samen met voorstellen en suggesties te komen"

"Goed contact met omgeving is voorwaarde voor succes"

Een goede relatie tussen de omliggende regio en het haven- en industrieterrein is volgens Zwiers een voorwaarde om het economisch succes verder uit te bouwen. "Bedrijvigheid en leefbaarheid moeten in balans zijn. Het is prachtig dat de haven zo'n 20.000 mensen direct en indirect werk biedt, waarvan zo’n 60% uit West Brabant komt. Dat moeten we vasthouden en uitbouwen, maar niet ten koste van alles. Prettig wonen, een gevarieerde natuur, een aangenaam leefklimaat zijn ook belangrijk. Daarover gaat de omgevingstafel. Over en weer bekijken welke wensen en mogelijkheden er zijn. De vitaliteitsregeling van het Havenbedrijf en ook sponsoring zijn daarbij erg belangrijk."

Meer informatie
De Omgevingstafel Moerdijk bestaat uit een brede en vaste vertegenwoordiging vanuit de gevestigde bedrijven op het terrein en omwonenden. De Omgevingstafel Moerdijk komt vier keer per jaar bij elkaar. De eerstvolgende bijeenkomst is gepland voor 16 september. De bijeenkomst van afgelopen voorjaar werd geannuleerd vanwege corona.
Meer informatie: omgevingstafel-moerdijk.nl/ en zie ook de Facebookpagina.


Vorige Volgende