Nieuws

04/12/2014

Team politie Haven Moerdijk compleet


Meer werk maken van handhaven op het haven- en industrieterrein. Dat is één van de speerpunten van het Actieprogramma Moerdijk Veilig van gemeente, provincie, Havenschap en de Veiligheidsregio. Onder andere door het politiehaventeam op sterkte brengen. Dit team is inmiddels compleet (3fte). Burgemeester Klijs en de directeur van het Havenschap, Ferdinand van den Oever, brachten donderdag een bezoek aan de post die gehuisvest is in de brandweerkazerne aan de Plaza.

De Moerdijkse havenpost is onderdeel van één team voor de havens van Vlissingen, Terneuzen en Moerdijk. De interventiekracht van de politie op deze waterknooppunten is hiermee versterkt.

De taken van het haventeam zijn:

    • Toezicht en handhaving in het havengebied, met specifieke aandacht voor havengerelateerde problematiek; eerste aanspreekpunt voor bedrijven;

    • Opbouwen van kennis over havengerelateerde criminaliteit;

    • Vervullen van expertrol op de thema’s milieu, havenbeveiligingswet en veilig werken in de havens;

    • Toezicht- en auditfunctie in het kader van de Havenbeveiligingswet (Port Security).

Achtergrondinformatie Actieprogramma Veilig

Na de brand bij Chemie-Pack (2011) hebben gemeente, provincie, havenschap en Veiligheidsregio de handen ineengeslagen. In het Actieprogramma Veilig (2012) staan de plannen en maatregelen die nodig zijn om de veiligheidsrisico’s van de bedrijvigheid op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk tot een minimum te beperken. Steeds staat veiligheid voorop: nieuw bestemmingsplan, brandweerzorg, steviger handhavingsbeleid, zelfredzaamheid stimuleren, een goed werkend evacuatieplan, allerlei fysieke maatregelen zoals het verbod op ontgassing op het Hollandsch Diep, veiligere spoorzones. De maatregelen zijn of uitgevoerd of er wordt aan gewerkt.


Vorige Volgende