Nieuws

16/10/2020

Start aanleg zonnepark Westelijke Randweg


De realisatie van een zonnepark aan de Westelijke Randweg Moerdijk gaat van start. Als initiatiefnemer is het Havenbedrijf Moerdijk verheugd dat de plannen realiteit worden. Het is een grote stap in het verder verduurzamen van het haven- en industrieterrein. Op het aan te leggen zonnepark komen in totaal 18.570 panelen. Het havenbedrijf is daarmee energieneutraal voor het eigen energieverbruik. De aanleg start volgende week en de verwachte oplevering is eind februari 2021. 

Bijdrage aan klimaat en duurzaamheid

Ferdinand van den Oever: “Duurzaamheid is een belangrijke pijler in de Havenstrategie 2030. In dat jaar willen we serieuze stappen hebben gezet richting een energieneutraal haven- en industrieterrein. We vinden het belangrijk om met dit zonnepark onze bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen en het realiseren van de energietransitie. Ook hebben we een voorbeeldfunctie in het gebied en stimuleren we bedrijven op het terrein om te verduurzamen.” Het zonnepark komt op een kabel- en leidingenstrook. Door het dubbel ruimtegebruik wordt de grond efficiënter benut.

Begin dit jaar is na een grondig selectieproces de realisatie, het onderhoud en monitoring van het zonnepark gegund aan technisch dienstverlener ENGIE. Het contract heeft een looptijd van 20 jaar. Betrokken partijen zijn: 3E als technisch adviseur en -begeleider, Enexis verzorgt de netaansluitingen en Econnetic voert het projectmanagement en adviseert.

Zonnepark Zuidelijke Randweg

Havenbedrijf Moerdijk heeft nog een zonnepark op het oog, namelijk op de dijk aan de Zuidelijke Randweg. Dit park is goed voor nog eens 15.000 zonnepanelen. Het is de bedoeling dat dit park op het dijklichaam komt. Er loopt al langere tijd een onderzoek met samenwerkingspartner Brabantse Delta of en zo ja onder welke (technische) randvoorwaarden een zonnepark op een dijk is te realiseren. De verwachting is dat hier in 2021 nieuwe ontwikkelingen over te melden zijn.


Vorige Volgende