Nieuws

23/08/2012

Stand van zaken havenstrategie


Met de havenstrategie hebben de gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk straks een heldere visie op hoe de potentie van de zeehaven van Moerdijk in de Zuidwestelijke Delta te benutten. Met enerzijds oog voor de lokale context als het gaat om veiligheid. Anderzijds met een helder beeld op de economische waarde vanuit een bovenregionaal perspectief. Tijdens het interactieve proces komen de discussies op tafel die in dit verband gevoerd moeten worden.


Vorige Volgende