Nieuws

24/02/2015

Shell herbouwt beschadigde fabriek


Shell Moerdijk werkt met 2600 medewerkers aan volledig herstel van fabrieken

Shell heeft de defintieve investeringsbeslissing genomen voor de herbouw van de MSPO-2-installatie, die sinds het incident in juni 2014 uit bedrijf is. Op basis van de uitkomsten van het interne onderzoek naar de oorzaak van het incident, dat inmiddels is afgerond, wordt het ontwerp van de installatie verder verbeterd. De herstelwerkzaamheden zijn reeds gestart.

Het defintieve besluit om de MSPO-2-fabriek te herbouwen volgt op de uitgebreide voorbereidende werkzaamheden en afronding van het interne onderzoek naar de oorzaak van het incident dat op 3 juni 2014 in de installatie plaatsvond. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de eerdere bevindingen dat een onverwachte reactie tussen ethylbenzeen en de katalysator bepalend is geweest. Shell gaat geen gebruik meer maken van ethylbenzeen bij het activeren van katalysator. Herhaling van eenzelfde incident is daarmee uitgesloten. MSPO-2 wordt herbouwd op basis van het oorspronkelijke ontwerp en bevat de noodzakelijke verbeterpunten die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek. Naar verwachting kan de fabriek tussen december 2015 en maart 2016 weer opstarten.

Shell Moerdijk werkt tegelijkertijd aan het herstel van het stoomsysteem, dat in oktober als gevolg van verontreiniging in het systeem beschadigd raakte. Door de heringebruikname van een middendruk stoomboiler is er weer meer stoom beschikbaar, waardoor eerder deze maand de aromaten-unit (CSAR) is opgestart en de betrouwbaarheid van de stoomlevering aan de MEOD- en MSPO-1-fabrieken, die sinds december weer draaien, is verbeterd. De etheenfabriek MLO (de ‘kraker’) wordt naar verwachting tegen het einde van het derde kwartaal 2015 weer in bedrijf genomen.

De reparatiewerkzaamheden zorgen er voor dat het aantal werknemers bij Shell Moerdijk aanzienlijk groter is dan gebruikelijk. Terwijl Shell Moerdijk tijdens normaal bedrijf met zo’n 830 vaste medewerkers en circa 400 contractors al een van de grootste werkgevers in de regio is, zijn er momenteel ongeveer 2600 mensen werkzaam. Na voltooiing van de werkzaamheden wordt het aantal werknemers weer teruggebracht naar het gebruikelijke aantal van ongeveer 1200.


Vorige Volgende