Nieuws

18/12/2014

Provincie en gemeente werken model uit voor bestuur Havenschap Moerdijk


Provinciale Staten en Gemeenteraad krijgen door de colleges van GS en B&W een voorstel voorgelegd om een model uit te werken om het havenschap onder te brengen in een NV in combinatie met een gemeenschappelijke regeling. De huidige deelnemers blijven zo inhoudelijk en financieel nauw betrokken bij het Havenschap. De nieuwe governance biedt tegelijkertijd ruimte voor een verdere verzakelijking en professionalisering van de organisatie. Voorgesteld wordt om dit model verder te gaan uitwerken.

Bij de vaststelling van de Havenstrategie 2030 in juli 2014 is besloten om een notitie op te stellen over de bestuurlijke aansturing (governance) van het Havenschap. Om de ambities en opgaven van de Havenstrategie te kunnen realiseren, is aanpassing van de aansturing noodzakelijk, zo blijkt nu uit de gevraagde notitie.

De aansturing vraagt om verdere verzakelijking, professionalisering en commerciƫle positionering van het Havenschap. Ook is intensievere samenwerking door het Havenschap met havens en partners zowel binnen als buiten de regio wenselijk.


Vorige Volgende