Nieuws

01/12/2016

Provincie en Enexis starten realisatie EnergywebXL


De provincie Noord-Brabant en regionaal netwerkbedrijf Enexis starten de realisatie van EnergywebXL. EnergywebXL gaat zorgen voor de infrastructuur voor het transport van warmte en CO2 in en rond het haven- en industriegebied Moerdijk (HIM). De provincie en Enexis hebben vandaag een intentieverklaring getekend om samen te werken, waarbij zij zich eerst concentreren op een fysieke verbinding tussen HIM en het glastuinbouwcomplex Nieuw Prinsenland in Dinteloord.

Via EnergywebXL verwachten Enexis en de provincie substantieel bij te dragen aan het besparen op het energieverbruik in Noord-Brabant. Bedrijven op HIM hebben veel restwarmte die zij nu nog afvoeren via de lucht of het oppervlaktewater. Het glastuinbouwcomplex Nieuw Prinsenland heeft een grote en structurele behoefte aan die warmte en CO2. Uit eerdere globale verkenningen blijkt dat er perspectief is voor een economisch rendabele verbinding. Zowel aanbieders als afnemers van deze restwarmte en CO2 hebben nadrukkelijk hun belangstelling kenbaar gemaakt. EnergywebXL levert hiermee een energiebesparing op van circa 1,25 petajoule per jaar. Dit is vergelijkbaar met de warmtebehoefte van 50.000 huishoudens.

Verdere groei
In een later stadium zullen de provincie, Enexis en andere partijen in de warmteketen opties voor verdere groei van het EnergywebXL onderzoeken, mede-afhankelijk van besluiten die over deze projecten nog genomen moeten worden. Die opties zijn een verbinding naar het Amernet en glastuinbouwgebied Plukmadese Polder, een verbinding naar glastuinbouwgebied Spiepolder, een verbinding met Logistiek Park Moerdijk en een verbinding met geothermie-projecten. EnergywebXL zou daarmee een grote stap zetten van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Het besparingspotentieel voor alle opties van EnergywebXL bedraagt 4,5 petajoule, ruim 3% van totale warmtebehoefte van Noord-Brabant. Dit is vergelijkbaar met de warmtevraag van circa 170.000 huishoudens. Het EnergywebXL kan hiermee een grote stap zetten naar de verdere economische ontwikkeling van een energieneutraal haven- en industriegebied, zoals verwoord in de Havenstrategie Moerdijk 2030.

De uitbreiding van EnergywebXL is een van de zes projecten uit het warmteplan dat de provincie onlangs heeft vastgesteld. Ruim 50% van het totale energieverbruik in Noord-Brabant gaat op aan warmte. In het warmteplan maakt de provincie duidelijk hoe het met partners zal werken aan warmtebesparing en duurzame warmte-opwekking. Naast EnergywebXL zet de provincie in op geothermie, de verduurzaming van Amernet, het afstellen van installaties in utiliteitsbouw, het verscherpen vergunningverlening, toezicht en handhaving en nul op de meter-woningrenovaties.


Vorige Volgende