Nieuws

14/08/2015

Primeur in de haven van Moerdijk: eerste zeeschip bunkert LNG


Op zaterdag 15 augustus heeft het eerste zeeschip LNG gebunkerd (getankt) in de haven van Moerdijk. De Sefarina, een LNG-aangedreven schip, is met speciale LNG-tankwagens van Schenk Tanktransport vanaf de wal voorzien van LNG, dat vanuit Gate Terminal geleverd is. De Sefarina vertrok na het bunkeren naar één van de bedrijven op het haven- en industrieterrein voor het lossen van de lading.

Sinds december vorig jaar biedt de haven van Moerdijk de mogelijkheid om LNG te bunkeren voor zee- en binnenvaartschepen. Het is voor Moerdijk van groot belang om deze schonere brandstof vanuit de haven aan schepen te kunnen aanbieden. Moerdijk is daarmee een belangrijk onderdeel van het netwerk van LNG-bunkerstations. Regelmatig maken binnenvaartschepen al van deze mogelijkheid gebruik. Dat nu ook het eerste zeeschip LNG komt bunkeren is een primeur. In de Rotterdam-area is dit de eerste keer dat een zeeschip LNG bunkert.

Het Havenschap Moerdijk is blij met de komst van de Sefarina. Het Havenschap stimuleert het gebruik van LNG als brandstof voor schepen. Het gebruik van LNG als vervanging van traditionele brandstoffen draagt bij aan de ambities uit de Havenstrategie Moerdijk 2030 om te werken aan een schonere omgeving en verdere verduurzaming van het haven- en industrieterrein Moerdijk.

LNG staat voor Liquefied Natural Gas. Dit is vloeibaar aardgas. Aardgas (methaan) wordt vloeibaar als het tot min 162 graden Celsius afkoelt. LNG is goed te gebruiken als brandstof voor scheepsmotoren. Het is een veel schonere brandstof dan diesel of stookolie. Bovendien produceren LNG aangedreven motoren minder geluid en veroorzaken ze nauwelijks uitstoot van zwavel- en stikstofoxiden. De uitstoot van CO2 kan worden gereduceerd met 20 procent.


Vorige Volgende