Nieuws

11/09/2020

Port of Moerdijk en MCA Brabant trekken samen op voor multimodale ambities


Vandaag tekenden MCA Brabant-directeur Hendrik-Jan van Engelen en Annette van Ketel,
Commercieel Manager Logistiek van Port of Moerdijk een samenwerkingsovereenkomst om het
belang van de haven van Moerdijk voor Brabant te onderstrepen.

De partijen willen met de samenwerking het multimodale netwerk rondom Port of Moerdijk en de
provincie Noord-Brabant verder versterken. Zij doelen hierbij op een aantal concrete initiatieven die
bijdragen aan efficiëntere en duurzamere ketens tussen Rotterdam en Noord-Brabant.

Centraal in de gezamenlijke plannen staan:

 • Een succesvolle uitbouw van de binnenvaartcorridors op Moerdijk, zoals de reeds bestaande
  West-Brabant Corridor en nieuwe corridors waarbij Moerdijk als draaischijf kan fungeren.
  Bijvoorbeeld de Oost-Brabant Corridor en de Antwerpen-Zeeland Corridor;
 • Promotie bij verladers van gecombineerd spoor/shortsea-vervoer als logistiek concept met als
  doel een betere bezetting van het spoor door de juiste retourlading;
 • Het netwerk van Moerdijk meer zichtbaar maken door gezamenlijke, multimediale publicaties;
 • Gezamenlijk optreden van Port of Moerdijk en MCA Brabant op netwerkbijeenkomsten e.d.;
 • Verduurzaming en innovatie met de focus op elektrisch varen (MECS) en autonoom varen op
  de Jointcorridors. Het zoeken naar nieuwe – digitale – toepassingen;
 • Internationale verbindingen met onder andere Noordrijn-Westfalen, Luik, Ierland/VK.

De haven van Moerdijk is de enige zeehaven van Noord-Brabant en als zodanig een actief logistiek
knooppunt voor binnenvaart, spoor en maritieme stromen (met name shortsea) tussen Noord-Brabant,
de havens van Rotterdam en Antwerpen en de rest van Europa.

MCA is actief in het bevorderen van het multimodaal transport binnen de provincie Noord-Brabant en
naar de zeehavens. Zij behartigt de belangen van de provincie, Rijkswaterstaat, diverse
watergebonden gemeenten, verladers, transportbedrijven en kennisinstellingen binnen Brabant.

 


Vorige