Nieuws

09/11/2022

Paul Dirix nieuwe CEO Havenbedrijf Moerdijk


Op voordracht van de Raad van Commissarissen is ir. Paul Dirix door de aandeelhouders benoemd tot de nieuwe CEO van Havenbedrijf Moerdijk N.V. Hij volgt per 16 januari 2023 Ferdinand van den Oever op, die onlangs overstapte naar Leidingenstraat Nederland. Dirix (53) is momenteel werkzaam in de haven van Amsterdam als algemeen directeur van het afvalverwerkingsbedrijf AEB en heeft een directieverleden bij o.a. NS, ProRail en TenneT. Samen met CFO Marika Menschaar-den Hartog zal hij het tweehoofdig bestuur van het havenbedrijf vormen.

Paul Dirix (Maastricht, 1969) haalde in 1993 zijn master in de Elektrotechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven en startte zijn loopbaan bij Energiebedrijf Amsterdam. In 2000 ging hij aan de slag bij TenneT waar hij in verschillende rollen werkte aan een stabiele elektriciteitsmarkt en het stimuleren van de transitie naar duurzame energie. Nadat hij tussen 2006 en 2010 directeur gegevensdiensten was bij het UWV, werkte Dirix ruim drie jaar als COO bij ProRail, waarna hij in 2014 overstapte naar de Nederlandse Spoorwegen. Bij de NS was hij achtereenvolgens directeur Vervoer en directeur Netwerkontwerp, om in 2018 algemeen directeur te worden bij overheidsbedrijf AEB Amsterdam. Dirix is politiek actief geweest voor de VVD. Hij woont momenteel in Hoogblokland.

Peter van Laarhoven, voorzitter van de Raad van Commissarissen over de benoeming: “Met Paul Dirix denkt de RvC een zeer professionele en gedreven bestuurder te hebben aangetrokken die gezien zijn ervaring bij uitstek geschikt is de ambities van Havenbedrijf Moerdijk te realiseren. Met zijn heldere communicatiestijl opereert hij open en eerlijk en weet hij zich in complexe situaties aantoonbaar staande te houden. Met zijn persoonlijke drive op het gebied duurzaamheid en circulariteit, denken we dat hij goed past bij het havenbedrijf. Paul is een enthousiaste, resultaatgerichte verbinder. De RvC heeft veel vertrouwen in hem.”

Paul Dirix over zijn nieuwe functie: “Havenbedrijf Moerdijk heeft een mooie missie waar ik graag een bijdrage aan lever. Het complexe speelveld waarin Port of Moerdijk zich bevindt biedt uitdaging en kansen. Mijn achtergrond in de energiesector en ervaring met het spoor komen goed van pas, net als mijn ervaring in het publiek-private domein, waar ik graag het maatschappelijke verschil wil maken. Ik ben nieuwsgierig en enthousiast om met de mensen van het havenbedrijf en de bedrijven op het haven- en industrieterrein aan de slag te gaan.”

Over Havenbedrijf Moerdijk
Havenbedrijf Moerdijk is een compacte en slagvaardige organisatie met circa 35 medewerkers. Het verricht adviserende, dienstverlenende en uitvoerende werkzaamheden voor de ontwikkeling, aanleg, uitgifte, beheer en exploitatie van het haven- en industrieterrein Moerdijk. Op het haven- en industrieterrein is directe en indirecte werkgelegenheid voor zo’n 19.000 mensen. Port of Moerdijk is de vierde zeehaven van nationaal belang en de tweede containerhaven van Nederland.

Havenbedrijf Moerdijk is een overheidsbedrijf (N.V.) met de gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant als aandeelhouder en kent een onafhankelijke Raad van Commissarissen.


Vorige Volgende