Nieuws

10/01/2020

Pas op de plaats voor duurzame ontwikkeling Moerdijk


De groei van haven- en industrieterrein Moerdijk is het afgelopen jaar gestagneerd. Hoewel de cijfers van de zeevaart stabiel bleven, heeft de binnenvaart last van dalende cijfers. Ook de logistiek en industrie op het terrein merkten een stagnering in de groei. Belangrijkste oorzaken: de stikstofcrisis en aanhoudende onzekerheid rondom de Brexit. Dat zegt directeur Ferdinand van den Oever over de resultaten van het afgelopen jaar. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari maakte hij de balans op van 2019 en wierp een blik vooruit.

De totale overslag komt uit op ruim 16,6 miljoen ton. De haven ontving 2.069 zeevaartschepen en 10.976 binnenvaartschepen. Opvallend is het aantal containers dat uitkomt op 596.000 TEU, waarmee Moerdijk de tweede grootste containerhaven van Nederland is.

Investeringen en besluiten bleven uit

De duurzame groei en ontwikkeling van het haven- en industrieterrein is in vergelijking met andere jaren achtergebleven. Ferdinand van den Oever ligt toe: “Ondanks de grote belangstelling voor het haven- en industrieterrein uit binnen- en buitenland, zorgt de kwestie rondom het Programma Aanpak Stikstof (Pas) en de aanhoudende onzekerheid met betrekking tot de Brexit voor stilstand. Grote investeringen in de industrie en duurzaamheidsprojecten bleven uit, evenals de vestiging van industriële en circulaire nieuwkomers op het terrein. Besluiten rondom logistiek park Moerdijk en nieuwe Shortsea lijnen werden uitgesteld.”

Positieve ontwikkelingen in verduurzaming

Tegenover de tegenvallende resultaten, staan positieve ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid. Ferdinand van den Oever: “Er is ook veel wél gebeurd en we zien een groei in onze verdere verduurzaming. Zo zijn we trots op de aanleg en ontwikkeling van nieuwe zonneparken en een 57 hectare tellend tijdelijk natuurgebied op het industriepark waar de Moerdijkse ‘big five’ verder tot wasdom komt. Ook hebben we samen met inwoners van het Dorp Moerdijk gewerkt aan een plan ter versterking van de natuur in de Appelzak.”

Betere bereikbaarheid en stijging werkgelegenheid

En er is meer goed nieuws. Er is een nieuwe treinverbinding met Polen en er reden 2900 treinen van en naar Moerdijk. Komend jaar wordt nog verder aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Moerdijk gewerkt. Daarnaast is er 6,1 hectare grond uitgegeven en er hebben zich 11 nieuwe bedrijven gevestigd. De directe werkgelegenheid op Moerdijk steeg met 4,8%. Inmiddels werken ruim 10.000 werknemers op het terrein, waarvan meer dan 92% in vaste dienst.

Oproep aan de politiek

Tot slot doet Ferdinand van den Oever een oproep aan de politiek: “De voortdurende onzekerheden rondom de stikstofaanpak zijn slecht voor het ondernemers- en vestigingsklimaat in Nederland en dus ook voor Moerdijk. Waar we de afgelopen jaren een groeiende lijn zagen in de ontwikkeling van ons haven- en industrieterrein, zijn we het afgelopen jaar stilgevallen. Als de politiek nu niet ingrijpt met passende maatregelen ook voor de industrie, zal 2020 niet anders worden, en zullen we ook onze duurzaamheidsdoelen niet gaan halen.”


MEER INFORMATIE
Vorige Volgende