Nieuws

13/01/2017

Overslag in de haven van Moerdijk groeit met 5,4%


2016 kende voor de haven van Moerdijk groei in vele opzichten. De overslag groeide het afgelopen jaar met 5,4% naar 17,5 miljoen ton. De overslag via zeevaart zorgde voor de grootste stijging (6,8%), maar ook de overslag via binnenvaart steeg. De werkgelegenheid steeg in 2016 met 3%. Daarmee komt het aantal directe en indirecte arbeidsplaatsen voor het eerst sinds 2011 weer boven 17.000 uit. Deze voorlopige cijfers maakte directeur Ferdinand van den Oever van het Havenbedrijf Moerdijk vandaag bekend tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst.

“De groei in de overslag wordt met name gerealiseerd door het containersegment, door de uitbreiding van de shortseaverbindingen, en door stabilisering van het natte bulk segment ten opzichte van de afgelopen jaren”, vertelt Van den Oever in zijn toespraak. “Ook het aantal spoorverbindingen naar Milaan en Duisburg werd uitgebreid.”

Gronduitgifte en nieuwe bedrijven
Het Havenschap Moerdijk gaf 12,3 hectare grond uit en mocht 12 nieuwe vestigers verwelkomen. “De leegstand is zelfs gedaald tot onder de 1%, een nieuw record”, aldus Van den Oever.

Schepen
In 2016 ontving de vierde zeehaven van Nederland 1900 zeeschepen, 131 meer dan vorig jaar, en 11.371 binnenvaartschepen, 397 meer dan vorig jaar.

Verzelfstandiging
Een belangrijke mijlpaal vond plaats in juli van het afgelopen jaar, toen het besluit genomen werd om de bedrijfsactiviteiten van het Havenschap uit te plaatsen naar een op te richten Havenbedrijf Moerdijk NV. De verzelfstandiging werd per 1 januari 2017 gerealiseerd. De haven wil hiermee haar concurrentiepositie versterken.


Vorige Volgende