Nieuws

12/12/2017

Operationele diensten en bedrijven oefenen op 13 december in Moerdijk


Op woensdag 13 december vindt er van 11.00 tot 15.00 uur een veiligheidsoefening plaats op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Bij deze oefening staan de Internationaal Ship en Port Security Code (ISPS) en de Havenbeveiligingswet centraal. Deze regelgeving verplicht internationaal varende zeeschepen, zeehavenfaciliteiten en zeehavens om adequate maatregelen te nemen ter beveiliging van het gevaar voor opzettelijke ongeoorloofde acties.

Samenwerken
Tijdens deze oefening wordt het bewustzijn van medewerkers van bedrijven en overheidsdiensten vergroot door het ervaren van een gevaarlijke situatie, de kennis en kunde over het handelen in een dergelijke situatie wordt vergroot. Tijdens een fictief incident zullen de bedrijven en de overheidsdiensten samenwerken, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. De veiligheidsdiensten zullen op het haven- en industrieterrein aanwezig zijn met enkele politieauto’s en mogelijk enkele militaire voertuigen.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze oefening kunt u terecht bij het politiehaventeam op haventeam-zeeland-westbrabant@mw-brabant.politie.nl.


Vorige Volgende