Nieuws

22/10/2020

Oorlogsexplosieven onschadelijk gemaakt in weiland Moerdijk


De Appelzak-Zuid: het is nu nog een weiland, maar straks ontstaat hier een nieuw stuk recreatief Moerdijk. De voorbereidingen zijn al even in volle gang. Het havenbedrijf gaat het gebied herinrichten ter compensatie van de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk. Eerst liet zij een bodemonderzoek uitvoeren op de plek waar straks een groene buffer moet ontstaan. Tijdens het onderzoek zijn verschillende oorlogsexplosieven gevonden. Vandaag heeft de EOD alles onschadelijk gemaakt en opgeruimd.

Henk Schakenraad, programmamanager Infrastructuur & Beheer, licht toe: “Omdat we ons in een Conventionele Explosieven verdacht gebied bevinden, hebben we een gespecialiseerd bedrijf eerst ‘Niet Gesprongen Explosieven (NGE)-bodemonderzoek laten uitvoeren alvorens we zouden starten met de aanleg van nieuwe natuur. Het was dus aannemelijk dat er explosieven gevonden zouden worden.” Dat er zoveel gevonden zou worden had hij niet verwacht. “Ze liggen allemaal redelijk ondiep in de grond, er is in de afgelopen tientallen jaren gewoon door boeren gewerkt in het gebied.”

Gevonden conventionele explosieven

De oppervlaktedetectie geeft inzicht in waar en hoeveel significante verstoringen aanwezig zijn die kunnen duiden op conventionele explosieven (geschikt voor oorlogsdoeleinden). Een greep uit de vondsten zijn o.a. Engelse en Duitse brisantgranaten, een Duitse mortiergranaat, een Panzerfaust, een Engelse raketmotor en restanten van Amerikaanse explosieven. Inmiddels zijn alle stukken door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie onschadelijk gemaakt.

Herinrichting Appelzak-Zuid

Als compensatie voor de ontwikkeling van LPM is het havenbedrijf verplicht om de daarvoor verwijderde bomen elders terug te planten. Dit gebeurt in het gebied ten zuiden van de Appelzak: het wordt natuur- en recreëergebied. Het havenbedrijf liet bewoners van de kern Moerdijk de inrichting bepalen om de functie van groene buffer te versterken. De ontwerpplannen zijn gereed, zie concept ontwerptekening. Het is de bedoeling om het plan in 2021 uit te voeren.

 


Vorige Volgende