Nieuws

20/11/2019

Ondernemersvereniging in Moerdijk


VNO-NCW Brabant Zeeland heeft sinds kort de ondernemersvereniging Moerdijk opgericht die de ondernemers uit het haven- en industrieterrein opnieuw bij elkaar brengt. De laatste maanden zijn er veel gesprekken gevoerd met bedrijven uit de regio om te peilen of hiervoor voldoende animo was. 

Voldoende interesse naar ondernemersvereniging
Na het eindigen van Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) werd VNO-NCW Brabant Zeeland gevraagd te bezien of een nieuwe vereniging op te richten is in Moerdijk. Onder leiding van Marcel Deryckere zijn er de afgelopen maanden peilingen gedaan naar de interesse in de ondernemersvereniging vanuit het bedrijfsleven. Na vele gesprekken bleek dat er voldoende behoefte was om deel te nemen.

Lokale ondernemers bepalen de koers
De ondernemersvereniging Moerdijk houdt zich bezig met de belangenbehartiging van de ondernemers uit de regio. Zij bekommert zich over diverse issues die ondernemers bezighouden. Daarnaast organiseert de vereniging workshops, bijeenkomsten en programma’s om ondernemers bij elkaar te brengen. Hierbij wordt kennis gedeeld en is er de mogelijkheid om te netwerken met andere ondernemers. Naast het voeren van gesprekken is Marcel Deryckere bezig om te kijken wie er in het bestuur wil zitten en het gezicht wil worden van de vereniging. ‘In het bestuur moeten lokale ondernemers komen, waarbij elk persoon een eigen thema krijgt zoals bereikbaarheid, duurzaamheid of milieu. In samenspraak met de andere leden bepalen zij de koers van de vereniging.’

Momenteel hebben ruim 70 leden zich aangemeld en de aanmeldingen blijven binnenkomen. Marcel Deryckere roept ook andere ondernemers in Moerdijk op om contact met hem op te nemen. ‘Stel dat ik nog niet ben langs geweest, bel me dan gerust zodat we in gesprek kunnen gaan wat we voor uw bedrijf kunnen betekenen’, aldus Deryckere. Neem contact op met Marcel Deryckere via 013-2050027 / 06-59914585 of deryckere@vnoncwbrabantzeeland.nl


Vorige Volgende