Nieuws

24/06/2020

Nederlandse Zeehavens winnen internationale duurzaamheidsprijs


De Nederlandse zeehavens Rotterdam, Amsterdam, North Sea Port, Moerdijk en Groningen hebben gezamenlijk de ‘World Ports Sustainability Award’ gewonnen. De award is voor een gezamenlijk onderzoek naar de OESO-richtlijnen voor zeehavens. Deze richtlijnen gaan over maatschappelijk verantwoord ondernemen bij het internationaal zakendoen.

De Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ) heeft onderzocht hoe zeehavens hun rol en positie kunnen bepalen bij ethische vraagstukken rondom ladingstromen zoals milieuschade, mensenrechtenschendingen of uitbuiting. Dit gebeurde aan de hand van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Ook is gekeken hoe zij kunnen bijdragen aan het verkleinen van risico’s voor ladingsstromen die in de havens worden verwerkt of er passeren. De resultaten zijn benut om acties die in de invloedssfeer van zeehavens liggen in kaart te brengen. Het project is een voorbeeld van hoe de havengemeenschap positief kan bijdragen aan de verduurzaming van ladingsstromen.

Nederlandse Zeehavens vereerd met Award 

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam, reageert verheugd namens de Nederlandse Zeehavens: “De Sustainability Award is een belangrijke erkenning voor de inspanningen van de Nederlandse zeehavens. Wij zullen in gesprek blijven met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Sociaal Economische Raad over IMVO en verdere uitwerking van de thematiek.“

Reactie Port of Moerdijk

Deelnemer in het gezamenlijk initiatief, Ard van Kooten, Legal Counsel bij Port of Moerdijk licht toe: “De award is een mooie waardering voor het intensieve traject dat we samen doorlopen hebben. We zijn er als verschillende zeehavens in geslaagd op een goede wijze samen te werken en uiteindelijk dit resultaat te behalen. In Moerdijk gebruiken wij het resultaat van onze gezamenlijke inspanning als handvat voor de toepassing van ons MVO beleid.”

 

Achtergrond programma

In 2018 lanceerde de International Association for Ports and Harbours (IAPH), de alliantie voor de wereld havengemeenschap, het World Ports Sustainability Program. Het Nederlandse onderzoek is onderdeel van het Werkprogramma Zeehavens waarin de BOZ samenwerkt met het Ministerie van IenW en EZK.

Meer weten over het programma en de awards? Klik hier.


Vorige Volgende