Nieuws

25/05/2016

Nederland wil meer geld voor mobiliteit


In een brief aan de minister president roepen 24 organisaties dit en komend Kabinet op aanzienlijk meer aandacht te geven aan en geld te investeren in mobiliteit. Geld is volgens de partijen nodig voor meer verbindingen, betere doorstroming en meer comfort op zowel de weg, het spoor, op het water, in de lucht en fietspaden. Dat stut de toekomstige welvaart en het welzijn van Nederland.

 

Nederland beschikt over een uniek en uitgebreid vaarwegen- en binnen- en zeehavennetwerk dat alle economische kerngebieden met elkaar verbindt. Voor bedrijven die de aan- en afvoer van hun goederen via deze weg goedkoop en efficiënt kunnen regelen, zijn zowel de binnenwateren als de binnen- en zeehavens heel belangrijk. 

 

In een 24-uurs economie is doorstroming, ook over water, essentieel. De partijen constateren gezamenlijk dat de mobiliteit van reizigers, recreanten, bedrijven en vervoerders in Nederland stagneert nu de economie weer groeit. Een stevige financiële injectie in het infrastructuurfonds is dan ook onontkoombaar.


Vorige Volgende