Nieuws

04/12/2013

Monitoring 2012: milieubelasting omzetten naar kansen


Een industrieterrein als het haven- en industrieterrein Moerdijk legt een druk op het milieu en de omgeving. Dat komt door de grootte van het terrein en door het type activiteiten van de gevestigde bedrijven. De concentratie van de bedrijvigheid levert echter ook enorm veel kansen voor duurzaamheid op. 

Havenschap Moerdijk, gemeente Moerdijk, Rijkswaterstaat, Brabantse Delta, Brabant Water, de provincie Noord-Brabant en het bedrijfsleven brengen voor de veertiende keer gezamenlijk het Monitoringrapport uit. Hierin zijn naast een analyse van overlast en milieubelasting, ook resultaten van lopende duurzaamheidsprojecten opgenomen en worden nieuwe kansen gedefinieerd. Op 4 december is het rapport overhandigd door de voorzitter van de stuurgroep Duurzame Verbindingen Moerdijk aan de voorzitter van de Burenraad.


Vorige Volgende