Nieuws

20/05/2014

Maatregelenpakket voor dorp Moerdijk in Havenstrategie 2030 zorgt voor balans tussen economie en leefbaarheid


De gemeente Moerdijk heeft met hulp van de provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk een uitgebreid pakket aan maatregelen samengesteld voor het dorp Moerdijk. Daarmee kunnen economische kansen worden benut en kunnen de inwoners prettig in het dorp wonen. Inwoners hebben daarnaast met de zogenaamde Moerdijkregeling de keuze om wel of niet te blijven wonen in Moerdijk, nu en in de toekomst.

De maatregelen zijn het antwoord op de zorgen die in het dorp zijn geuit naar aanleiding van de Concept-Havenstrategie Moerdijk 2030. Deze strategie gaat uit van het benutten van economische ambities van het zeehaven- en industrieterrein. Dinsdagavond 20 mei zijn de inwoners geïnformeerd. Begin juli is de besluitvorming voorzien in Provinciale Staten van Noord-Brabant en de gemeenteraad van Moerdijk.


Vorige Volgende