Nieuws

22/05/2015

Lepelaars kiezen westelijk deel Sassenplaat als thuishaven


Lepelaars hebben het westelijke deel van de Sassenplaat bij het haven- en industrieterrein Moerdijk uitgekozen als thuishaven. De wildcamera op de Sassenplaat heeft inmiddels minimaal 12 broedparen gesignaleerd. 

Het Havenschap Moerdijk maait jaarlijks de vegetatie op de Sassenplaat om deze duurzame locatie voor zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen te behouden. Ook de sierlijke Lepelaar profiteert, zoals verwacht, van dit beheer.

 

De Lepelaar is geen nieuwkomer in het Hollandsch Diep. Zij broeden al enige jaren op de oostpunt van de Sassenplaat.


Vorige Volgende