Nieuws

08/06/2022

Keurmerk Veilig Ondernemen voor haven- en industrieterrein Moerdijk


Op het haven- en industrieterrein Moerdijk zijn veiligheid en beveiliging goed geregeld. Havenbedrijf Moerdijk en de ondernemers verenigd in de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM) werken intensief samen aan veilig ondernemen. Van de onafhankelijke certificeringsinstantie Kiwa ontving het haven- en industrieterrein Moerdijk een KVO-certificaat (Keurmerk Veilig Ondernemen). Het Kiwa keurmerk staat voor een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van de safety en security van het gebied.

“We zijn trots op dit keurmerk, zegt Gijs-Jan Schüssler, Havenmeester en Programmamanager Veiligheid bij Havenbedrijf Moerdijk. “Het KVO-certificaat is enerzijds een mooi bewijs en anderzijds een goede aanjager om het hoge kwaliteitsniveau qua veiligheid voor Port of Moerdijk vast te houden en uit te bouwen.”

“Het kwaliteitsstreven is dat haven- en industrieterrein Moerdijk excellent veilig is”, vult onafhankelijk SBIM-voorzitter en burgemeester van Moerdijk Aart-Jan Moerkerke aan. “Dat doen we met een aanpak die stevig, scherp en slim is. Het Kiwa keurmerk geeft ons, de bedrijven en het publiek de bevestiging dat we op de goede weg zijn. Met alle ondernemers, het havenbedrijf en de gemeente blijven we werken aan een nog veiliger ondernemersklimaat.”

Privaat-publieke samenwerking
Voor de beveiliging en de veiligheid van het haven- en industrieterrein werkt het havenbedrijf samen met de gemeente Moerdijk, overheidsdiensten en private partijen. Zo draagt bijvoorbeeld de SBIM zorg voor de beveiliging; denk aan surveillancediensten, camera-controle, preventie-advies en bewaking van toegangswegen en vluchtwegen. De stichting neemt preventieve maatregelen om risico’s van criminaliteit en overlast voor het bedrijfsleven te voorkomen. Om state-of-the-art beveiliging te realiseren lopen tal van pilots met nieuwe ontwikkelingen, zoals het beveiligingsproject met inzet van drones. Bedrijven die zich vestigen op het haven- en industrieterrein Moerdijk zijn sinds 1993 verplicht deel te nemen aan de collectieve beveiliging.

Kiwa-certificering als onafhankelijke toets
Het havenbedrijf en de SBIM hechten er grote waarde aan om organisatie en activiteiten op het gebied van veiligheid te laten toetsen door een onafhankelijke partij. Een onveilige omgeving of een onveilig ervaren omgeving kan 'het ondernemen' namelijk behoorlijk in de weg zitten.

Ondernemers zijn gebaat bij een veilige omgeving, waar de kans op inbraak, brand en andere vormen van criminaliteit minimaal is. Naast het effect op het veiligheidsgevoel draagt het KVO-certificaat bij aan een structurele verbetering van de samenwerking tussen ondernemers, overheden en overheidsdiensten. Het KVO-certificaat maakt de samenwerking zichtbaar en toont dat inrichting en uitvoering van de samenwerking op het gebied van veiligheid toetsbaar voldoet aan de gewenste kwaliteitseisen.

Het certificaat dat door Kiwa is afgegeven is het ‘KVO Certificaat Continu Samenwerken’, wat inhoudt dat (her)keuringen binnen een termijn van drie jaar plaatsvinden.


Vorige Volgende