Nieuws

12/06/2018

Kennismaken met de nieuwe dienstverlener voor de beveiliging tijdens ALV SBIM en SBM


Donderdag 28 juni 2018 om 16.00 uur wordt de gecombineerde algemene ledenvergadering gehouden van de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk (SBIM) en de Stichting Brandweerzorg Moerdijk (SBM). 
Leden van de SBIM en SBM zijn welkom in restaurant Passant, plaza 11b te Moerdijk vanaf 16.00 uur.

Per 1 mei 2018 is Securitas Beveiliging de nieuwe dienstverlener voor de collectieve beveiligingsmaatregelen op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Securitas heeft de ambitie om gezamenlijk met het bedrijfsleven, de SBIM, publieke partners en het havenbedrijf de beveiliging van de toekomst vorm te geven.

Securitas maakt graag van de gelegenheid gebruik om tijdens de ALV kennis te maken met de leden van de SBIM. Tijdens de bijeenkomst zal Securitas de eerste contouren van de toekomstplannen schetsen en een tweetal concrete plannen presenteren: haar dienstverlening v.w.b. surveillance en alarmopvolging en een communicatieplatform dat bijdraagt aan een verbeterde informatievoorziening en onderlinge communicatie. Uw feedback is hierbij zeer waardevol!

De agenda van de gezamenlijke ledenvergadering ziet er als volgt uit

16.00 uur   Inloop

16.15 uur   Welkom door de heer J. Klijs voorzitter van de Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk en burgemeester van Moerdijk

16.30 uur   Presentatie Jaarrekening 2017 Stichting Brandweerzorg Moerdijk en begroting 2019 Stichting Brandweerzorg Moerdijk door de penningmeester de heer P. van Liere

16.45 uur   Presentatie Jaarrekening 2017 Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk en begroting 2019 Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk door de penningmeester, de heer W. Verschuur

17.00 uur   Presentatie contouren (toekomst-)plannen beveiliging en kennismaking met Securitas

17.45 uur   Borrel en informeel samenzijn

18.30 uur   Einde bijeenkomst

Met het oog op het verzorgen van de catering willen wij u vragen per e-mail aan te geven of u deze bijeenkomst bij woont en met hoeveel personen u aanwezig bent.

U kunt tot uiterlijk maandag 25 juni 2018 aanmelden via m.melisse@portofmoerdijk.nl.


Vorige Volgende