Nieuws

07/02/2018

Jubileum voor brandweerpost Moerdijk-Haven


De brandweerpost Moerdijk-Haven viert haar eerste jubileum: het is precies vijf jaar geleden dat de brandweerpost van start is gegaan. Het gaat hierbij om een bijzondere publiek-private samenwerking tussen het Havenbedrijf Moerdijk, de gemeente Moerdijk, de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en het bedrijfsleven.

24-uurs brandweerzorg
De brandweerpost biedt 24 uurs-brandweerzorg, geleverd in een drieploegendienst, waarbij altijd 6 brandweermensen inzetbaar zijn. Dat gebeurt vanuit de kazerne aan de Plaza 21. Voor de bedrijfsbrandweertaak beschikt de post over een industriële tankauto-spuit en een schuimblusvoertuig. Deze kunnen ook worden ingezet voor de basisbrandweerzorg op het terrein zelf. Daarnaast beschikt de post over een hoogwerker voor de basisbrandweerzorg, die ook buiten het terrein ingezet kan worden.

Facts & figures 
In 2017 telde de brandweerpost 143 alarmeringen, waarvan 90 vanuit het openbaar meldsysteem (OMS). In ruim 50 gevallen was daadwerkelijke inzet nodig op het gebied van brand, gevaarlijke stoffen, technische hulpverlening of reanimatie.De brandweer oefent zo'n 250 maal per jaar, waarvan zo’n 150 maal op locatie bij bedrijven.

 


Vorige Volgende