Nieuws

27/06/2017

Inter-Sprint Banden B.V. breidt locatie Distriboulevard uit


Inter-Sprint Banden B.V. breidt haar Europese distributiecentrum aan de Distriboulevard uit. Het bedrijf kocht de naastgelegen locatie van Gondrand Traffic aan, inclusief een perceel grond direct achter deze locatie. Op dit achterste perceel vinden op dit moment diverse bouwactiviteiten plaats.

 

Door de uitbreiding kan Inter-Sprint haar interne logistiek verder automatiseren en optimaliseren. Ook levert het een betere benutting van vierkante meters op en draagt het daarmee bij aan de optimalisering van het ruimtegebruik.

Gondrand Traffic verhuist naar verwachting in de loop van het eerste kwartaal van 2018 naar het Industrial Park Moerdijk. Vanaf dat moment zal Inter-Sprint het mogelijke gebruik van de panden van Gondrand Traffic onderzoeken. Ook nieuwbouw behoort daarbij tot de mogelijkheden.


Vorige Volgende