Nieuws

09/02/2015

Inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld


Provinciale Staten hebben het provinciaal inpassingsplan en het exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld. Hiermee wordt de aanleg van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in Moerdijk planologisch mogelijk.

In totaal gaat het om ongeveer 142 hectare. Het LPM moet uitgroeien tot een van de grootste logistieke bedrijfsparken in Nederland, gericht op grootschalige logistieke bedrijven die naast opslag en distributie extra waarde toevoegen door assemblage of montage.

Bestuursovereenkomst Moerdijk Meer Mogelijk

De provincie Noord-Brabant trekt bij de ontwikkeling van het park samen op met de gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk. De totstandkoming van het park is neergelegd in een bestuursovereenkomst Moerdijk Meer Mogelijk. Deze overeenkomst ziet naast de ontwikkeling van het logistieke park toe op ontwikkelingen die de leefbaarheid in de gemeente Moerdijk moeten bevorderen.

Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Noord-Brabant.


Vorige Volgende