Nieuws

18/04/2018

Hulpdiensten en bedrijven oefenen in Moerdijk


In 2019 is het haven- en industrieterrein Moerdijk drie keer het toneel van een veiligheidsoefening. Aangevuld met een ‘burgemeestersgame’ speciaal voor het college van B&W. Doel is het toetsen van het zelfredzaamheidsplan dat vorig jaar door de Stuurgroep Moerdijk Veilig is vastgesteld. Gezamenlijk oefenen zorgt ervoor dat bestuurders, hulpverleners en betrokken partijen in de praktijk weten wat ze moeten doen, wat ieders rol in de rampenbestrijding is en wie/wat ze nodig hebben om een crisis snel en effectief tot een goed einde te brengen. Daarmee is oefenen naast opleiden een essentieel onderdeel van een professionele crisisorganisatie.

In 2019 staan meerdere oefeningen op stapel die allemaal in het teken staan van ‘zelfredzaamheid’.

CoPI-oefening zelfredzaamheid (2e kwartaal)
Op 18 april vindt een zogenaamde CoPI (Commando Plaats Incident)-oefening plaats met een realistisch scenario. Het scenario is dusdanig dat het zelfredzaamheidsplan waarschijnlijk in gang gezet wordt. Daarnaast kijken circa 25 medewerkers van bedrijven op een beeldscherm mee om inzicht te krijgen in de processen die bij de overheid spelen in geval van een incident. Het scenario en de resultaten van deze oefening vormen input voor de evacuatie-oefening en oefening taakorganisatie bevolkingszorg later dit jaar.

Doelgroepen: brandweer, politie, GHOR, havenbedrijf, veiligheidsregio, rijkswaterstaat en gemeente. Aantal deelnemers: circa 65 personen.

Evacuatie-oefening Moerdijk (2e kwartaal)
De eerste oefening krijgt later in het tweede kwartaal een vervolg met een evacuatie-oefening. Bij deze oefening worden de bedrijven op het haven- en industrieterrein nauw betrokken.

Doelgroepen: bedrijven op het haven- en industrieterrein, KAM (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu)-coördinatoren en gemeente. Aantal deelnemers: circa 100.

Oefening taakorganisatie bevolkingszorg (4e kwartaal)
Met een grote crisisoefening in het vierde kwartaal sluiten we het jaar af. In deze oefening staan de samenwerkende gemeentelijke taakorganisaties centraal. Ook deze oefening borduurt weer voort op de eerdere oefeningen.

Doelgroepen: gemeentelijke crisisorganisatie Moerdijk, aangevuld met medewerkers van gemeentes uit het district de Markiezaten.
Aantal deelnemers: circa 60 personen

Burgemeestersgame
Via een computersimulatie krijgen burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris een ingewikkeld crisisscenario voorgeschoteld dat binnen een kort tijdsbestek tot maatschappelijke ontwrichting kan leiden. Onder hoge tijdsdruk en met een grote mate van onzekerheid moeten besluiten en maatregelen worden genomen die buiten de dagelijkse gang van zaken vallen.

Achtergrond en aanleiding

  • De veiligheidsregio heeft de plicht om, samen met de dienstonderdelen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, oefeningen te organiseren. Onder andere om de rampenbestrijdingsplannen op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid te toetsen.
  • Mede dankzij professionele hulpdiensten, een innovatief alerteringssysteem, slim handhavingsbeleid en een modern communicatiecentrum, scoort de haven van Moerdijk uitstekend als het gaat om veiligheid. Om die positie te houden investeert het havenbedrijf onder andere in oefeningen.
  • Moerdijk is op het gebied van veiligheid een bijzondere gemeente: een industrieterrein en zeehaven in de buurt, een aantal bedrijventerreinen en rijks-, spoor- en vaarwegen en diverse buisleidingen, waarover en waardoor bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Grotere kans dus dat er iets niet goed gaat dan in een meer landelijke omgeving. Daarom staat veiligheid in Moerdijk hoog op de agenda.

Vorige Volgende