Nieuws

07/02/2020

Hoe Port of Moerdijk de circulaire economie vooruit helpt


Minder, anders en slimmer. De manier waarop we nu en in de toekomst met onze energie omgaan, moet radicaal anders. Het klimaatakkoord in Parijs vraagt om een versnelde energietransitie. Port of Moerdijk motiveert, stimuleert en faciliteert nieuwe en gevestigde bedrijven om verder te verduurzamen.

In deze blog vertelt Manon Baartmans, Programmamanager Commerciële exploitatie bij Port of Moerdijk, hoe het havenbedrijf de circulaire economie vooruit helpt. Onder andere met de doorontwikkeling van een innovatief chemiecluster op Moerdijk en het versterken van de onderlinge samenwerking.

Aantrekken van circulaire bedrijven

Manon Baartmans vertelt: "Op het terrein van Moerdijk krijgt de circulaire economie concreet vorm. Port of Moerdijk stimuleert het gebruik van elkaars reststromen en de aanleg van infrastructuur hiervoor. Ook de acquisitie richt zicht op het aantrekken van circulaire bedrijven. Tevens zet het havenbedrijf en de gevestigde bedrijven in op duurzame energie door de ontwikkeling en aanleg van zonneparken en een windpark."

Pyrolyseproeftuin Zuid Nederland

De Pyrolyseproeftuin Zuid Nederland die op Moerdijk is gevestigd, heeft zich ontwikkeld van startup tot belangrijke katalysator voor commerciële ontwikkelingen op het gebied van duurzame chemie. Zo zijn er diverse initiatieven om op grotere schaal afvalplastics om te zetten tot krakervoeding of scheepsbrandstoffen.

Circulaire en biobased grondstoffen

Ze vervolgt: “Bedrijven op ons terrein werken al op vele fronten samen om de procesindustrie te verduurzamen. Hierbij zoeken we naar innovatieve technieken voor het recyclen en upcyclen van materialen tot bijvoorbeeld secundaire bouwstoffen. Daarnaast werken we in het chemiecluster nauw samen om nieuwe circulaire en biobased bouwblokken en grondstoffen te creëren."

Een mooi voorbeeld: de afvalenergiecentrale van Attero levert stoom aan Shell via hun nieuwe innovatieve stoomturbine. Shell levert op hun beurt weer CO2 aan kalkproducent Omya net als Slibverwerking Noord-Brabant (SNB).

Innovatief chemiecluster

Een versnelde energietransitie en vormgeven van een circulaire economie gaat niet vanzelf. Het vraagt om een goede samenwerking, uitwisselen van kennis en leggen van nieuwe verbindingen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden op het innovatieve chemiecluster van Port of Moerdijk? Neem dan contact op met Manon Baartmans, Programmamanager Commerciële exploitatie. Via m.baartmans@portofmoerdijk.nl of 0168 38 88 68.

 

 

Dit artikel is tevens te lezen in Analyse: Maritieme Sector.


Vorige Volgende