Nieuws

20/05/2014

Havenstrategie Moerdijk gereed: hotspot voor duurzame logistiek en procesindustrie in Vlaams-Nederlandse Delta


Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant, het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk en de Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk hebben ingestemd met de Havenstrategie. In 2030 is het Haven- en Industrieterrein Moerdijk hotspot voor duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta. Begin juli is de besluitvorming voorzien in Provinciale Staten van Noord-Brabant en de gemeenteraad van Moerdijk.


Vorige Volgende