Nieuws

06/02/2015

Havenschap Moerdijk sluit overeenkomst met marktpartijen voor gezamenlijke ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk


Het Havenschap Moerdijk heeft op donderdag 5 februari een overeenkomst op hoofdlijnen gesloten voor een publiek-private samenwerking in de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Het Havenschap zal samen met Roozen van Hoppe namens HeBeMa en Prodelta de ontwikkeling van het LPM ter hand nemen. Deze partijen hadden zich in het verleden al verzekerd van een grondpositie op het toekomstige Logistiek Park.

In de overeenkomst is een aantal uitgangspunten voor de gezamenlijke ontwikkeling opgenomen. Iedere partij heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheid binnen deze samenwerking. Zo zal elke partij zijn eigen percelen in exploitatie brengen. Als het gaat om aanbestedingen zullen de partijen gezamenlijk optreden. Het Havenschap is verantwoordelijk voor de aanleg van de openbare voorzieningen en infrastructuur.

De totale kosten die gemoeid zijn met de aanleg van het Logistiek Park en de afspraken die daarover gemaakt zijn in de bestuursovereenkomst Moerdijk Meer Mogelijk zullen gezamenlijk worden gedragen.

 

Ferdinand van den Oever, directeur van het Havenschap Moerdijk is blij met de overeenkomst. “Hieruit blijkt dat ook partijen in de markt een groot vertrouwen hebben in de ontwikkeling van het LPM. In een publiek-private samenwerking komt het beste van twee werelden samen om tot realisatie over te gaan.”

 

Hendrik Roozen, van Roozen van Hoppe namens HeBeMa: “Wij hebben er het volste vertrouwen in dat we, door de kennis en expertise van overheid en marktpartijen te bundelen, samen op deze unieke logistieke locatie een state of the art logistiek park gaan realiseren. Een park waar grootschalige logistieke dienstverleners en gelieerde logistieke bedrijven maximaal kunnen profiteren van optimale faciliteiten en multimodale ontsluitingen binnen een specifiek daartoe ontwikkelde omgeving. Daardoor kan de slagkracht van deze bedrijven, en daarmee van de hele regio, worden verhoogd.”

 

In navolging op dit akkoord op hoofdlijnen volgt een samenwerkingsovereenkomst, waarin de afspraken verder worden uitgewerkt.


Vorige Volgende