Nieuws

16/05/2013

Havenschap Moerdijk sluit Green Deal


De Task Force Economie & Natuur van de SER Brabant heeft vanaf eind 2012 een verkenning gedaan voor interessante projecten voor natuur en landschap. Hieruit zijn vijf projecten gekomen die als voorbeeld dienen voor de toekomst. Eén van de vijf projecten is het project om de natuurwaarden op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk te versterken.

Op donderdag 16 mei heeft de directeur van het Havenschap Moerdijk tijdens een bijeenkomst van de Taskforce van de SER de zogenaamde Green Deal ondertekend. Met het sluiten van deze Green Deal zorgt het Havenschap er samen met partijen voor dat de natuurwaarden nu en in de toekomst worden versterkt en dat de belevingswaarde voor werknemers en omwonenden wordt vergroot. Hierdoor wordt gezorgd dat economische groei en aandacht voor de natuur in balans blijven.


Vorige Volgende