Nieuws

14/06/2013

Havenschap Moerdijk ontwikkelaar Logistiek Park Moerdijk


De Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk, met hierin vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk, heeft op donderdag 13 juni ingestemd met de Locatie Ontwikkelings Overeenkomst voor het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Middels deze overeenkomst neemt het Havenschap Moerdijk de ontwikkeling, exploitatie en het beheer van het Logistiek Park Moerdijk op zich. 

Besluitvorming over deze overeenkomst in Provinciale Staten van Brabant en de Gemeenteraad van Moerdijk vindt in het najaar plaats. Het Logistiek Park Moerdijk wordt een bovenregionaal bedrijventerrein gelegen tussen de A16 en A17 dat specifiek bedoeld is voor grootschalige logistieke bedrijven. Dit zijn bedrijven die zich richten op Value Added Logistics.


Vorige Volgende