Nieuws

04/04/2016

Havenschap Moerdijk koopt strategisch gelegen Tetra Pak-locatie


Het Havenschap Moerdijk heeft de voormalige locatie van Tetra Pak aan de Oostelijke Randweg 48 aangekocht. Dit terrein is zeer strategisch gelegen op het haven- en industrieterrein Moerdijk en kan daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities uit de Havenstrategie Moerdijk 2030.

Het terrein ligt aan twee zijden aan (diep) vaarwater: aan het Hollandsch Diep en aan de insteekhaven Roode Vaart. Het is tevens goed bereikbaar via de weg en het biedt mogelijkheden voor een aansluiting op het spoor. Deze kenmerken bieden kansen om de overslag op (bulk)schepen te vergroten en om de shortsea-activiteiten op Moerdijk verder uit te bouwen. Dit zijn tevens de ambities uit de Havenstrategie Moerdijk 2030. 

Het Havenschap wil deze kansen optimaal benutten en heeft het terrein om die reden aangekocht. De intentie is om het terrein uit te geven aan een of meerdere partijen met watergebonden activiteiten, die een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de realisatie van de Havenstrategie.

Ook zal op deze locatie ruimte geboden worden voor een pyrolyseproeftuin. Pyrolyse is een technologie waarbij een breed scala aan reststoffen en hernieuwbare grondstoffen wordt omgezet naar diverse waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. De proeftuin wordt een test- en demonstratieomgeving, waar reststromen worden omgezet naar een zo hoogwaardig mogelijk product. Het Havenschap geeft met deze proeftuin invulling aan de ambities om het bulk- en chemiecluster te versterken en startups aan te trekken binnen de biobased economy.

Tetra Pak was van 1974 tot 2014 op het terrein aan de Oostelijke Randweg gevestigd. In 2014 besloot Tetra Pak de fabriek in Moerdijk te sluiten. Bijna alle medewerkers van de locatie Moerdijk hebben inmiddels weer werk gevonden, waarvan een aantal bij andere bedrijven op het haven- en industrieterrein.


Vorige Volgende