Nieuws

01/06/2015

Havenschap Moerdijk en HeBeMa bekrachtigen samenwerking in ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk


Het Havenschap Moerdijk en HeBeMa Holding B.V. bekrachtigden op 12 mei jl. de samenwerking in de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerkingsovereenkomst volgt op de in februari ondertekende overeenkomst op hoofdlijnen en bevat een nadere uitwerking van de eerder gemaakte afspraken. 

De samenwerkingsovereenkomst bevat met name afspraken over de coördinatie van de activiteiten die nodig zijn om kavels te kunnen uitgeven en over de verdeling van de kosten. Beide partijen zullen percelen in exploitatie brengen, en bij aanbestedingen zullen zij gezamenlijk optreden. Het Havenschap is verantwoordelijk voor de aanleg van de openbare voorzieningen en infrastructuur. De totale kosten die gemoeid zijn met de aanleg van het LPM en de afspraken die daarover gemaakt zijn in de bestuursovereenkomst Moerdijk Meer Mogelijk worden gezamenlijk gedragen. 

Bij de uitvoering van de overeenkomst werken het Havenschap en HeBeMa samen in een projectorganisatie, bestaande uit een stuurgroep en een projectgroep. De stuurgroep heeft tot taak om de voortgang te bewaken en bestaat uit bestuurders en directieleden. Onderdeel van de taken van de stuurgroep is onder meer de algehele coördinatie, maar ook het informeren van en afstemmen met omwonenden, dorpsraden en andere instanties. 

Ferdinand van den Oever, directeur Havenschap Moerdijk: “Ik ben er trots op dat het Havenschap samen met HeBeMa de ontwikkeling van het LPM ter hand gaat nemen. De ondertekening van de overeenkomst bevestigt dat zowel het Havenschap als marktpartijen het volste vertrouwen hebben in een succesvolle realisatie van het LPM.”   

Hendrik Roozen namens HeBeMa: "Na jarenlange onderhandelingen en voorbereidingen met het Havenschap zijn ook wij natuurlijk erg blij met de ondertekening van de overeenkomst waardoor we er samen voor kunnen gaan zorgen dat LPM kan groeien tot de logistieke hotspot van Nederland, waar logistieke bedrijven het beste uit hun business kunnen halen op een 100% op maat gesneden grootschalig logistiek terrein."


Vorige Volgende