Nieuws

22/12/2016

Havenschap Moerdijk als NV het nieuwe jaar in


Gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant verzelfstandigen het Havenschap Moerdijk op 1 januari 2017. Het havenschap wordt een bedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap. De haven wil hiermee haar concurrentiepositie versterken.

Het nieuwe Havenbedrijf Moerdijk NV staat op meer afstand van overheden waardoor zij bedrijfsmatiger en slagvaardiger kan opereren en samenwerken met anderen. Bovendien zal een commerciëler havenbedrijf eenvoudiger (internationale) bedrijven en goederenstromen binnenhalen. Door uitgifte van aandelen kan meer vermogen worden aangetrokken. Het havenbedrijf wil door groei van omvang en toegevoegde waarde zich ontwikkelen tot hét knooppunt voor duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta. 

Bestuur met nieuwe Raad van Commissarissen
Gemeente en provincie zijn de enige aandeelhouder van het havenbedrijf. Zij houden samen altijd een meerderheidsaandeel, ook als een derde aandeelhouder toetreedt. De huidige directeur van het havenschap, Ferdinand van den Oever, is benoemd tot CEO van het havenbedrijf Moerdijk. Er is een Raad van Commissarissen benoemd, bestaande uit Peter van Laarhoven (voorzitter), Jan van der Eijk (lid) en Marjolein Jansen (lid). Directie, Raad van Commissarissen en aandeelhouders werken aan een economisch krachtige haven in balans met belangen van omwonenden, natuur en milieu.

Haven van Moerdijk
De haven van Moerdijk, vierde zeehaven van Nederland, verbindt het achterland via water, buisleiding, weg en spoor. Zij heeft short sea-verbindingen met havens in heel Europa en vervult een ondersteunende functie voor de nabijgelegen havens van Rotterdam en Antwerpen. De haven telt 420 bedrijven in onder andere chemie en logistiek, die direct en indirect werk bieden aan 17.000 mensen. De bedrijven weten door bewerking van inkomende goederen relatief veel waarde toe te voegen.


Vorige Volgende