Nieuws

18/04/2018

Havens van Moerdijk en Oostende krijgen bijzonder nieuw bewakingssysteem dankzij PASSAnT


In het kader van het PASSAnT-project – dat streeft naar veiligere havenomgevingen in Nederland en België – zetten ViNotion, TU/e en Internetbureau Omines belangrijke stappen in de ontwikkeling van een ‘slim’ cameranetwerk. Door de bestaande camera’s in de havens van Moerdijk en Oostende te verrijken met behulp van artificiële intelligentie, zorgen ze ervoor dat deze camera’s zelf meer beelden kunnen analyseren en verdachte situaties opmerken dan menselijk mogelijk is. Daarmee ondersteunt het systeem de menselijke bewaker in de controlekamer, die gerichter en efficiënter te werk kan gaan.

Een jaar geleden werd PASSAnT gelanceerd, een netwerk van een tiental partners uit Nederland en België met één gezamenlijk doel: oplossingen bieden voor de veiligheidsproblemen in havens. Gedurende een periode van drie jaar ontwikkelen ze samen hoogtechnologische oplossingen voor problemen als mensen-, drugs-, en explosievensmokkel. Een jaar na de lancering zijn er al stevige stappen vooruit gezet. Het eindpunt in de ontwikkeling van een intelligent observatiesysteem op basis van artificiële intelligentie (AI) is in zicht.

Dit AI-systeem zal het bestaande cameranetwerk in de havenomgeving verrijken en de camera’s ‘slimmer’ maken. “Door middel van technologie die de werking van het menselijk brein nabootst, ‘leert’ het systeem hoe een voetganger, fietser, auto, vrachtwagen, … eruitziet,” verduidelijkt Egbert Jaspers, directeur van ViNotion. “Vervolgens analyseert het algoritme het bewegingspatroon van die persoon of dat voertuig over de beelden van verschillende camera’s heen, en bepaalt het of dit patroon overeenkomt met de verwachtingen. Als de camera’s een situatie signaleren die afwijkt van de verwachting, krijgt een menselijke bewaker daar melding van.” Die re-identificatie over camerabeelden heen is een grote doorbraak in beeldverwerking.

In de ontwikkeling van dit systeem werden al belangrijke stappen gezet:

  • ViNotion ontwikkelde een privacy-vriendelijk systeem dat camerabeelden omzet in ‘object-georiënteerde data’. Dit systeem kan mensen en voertuigen detecteren en hun bewegingspatroon live analyseren, zonder dat hier persoonsgegevens aan gekoppeld worden. In plaats daarvan worden tijdelijke anonieme profielen opgesteld, bijvoorbeeld ‘persoon1’ en ‘auto3’.
  • TU/e stelde een algoritme op dat het mogelijk maakt om dezelfde voertuigen of personen te herkennen op verschillende camera’s. Zo slagen ze erin om op een betrouwbare en accurate manier het bewegingspatroon van ‘persoon1’ of ‘auto3’ te volgen over beelden van de verschillende bewakingscamera’s in de haven heen.
  • Internetbureau Omines werkt aan een platform dat deze camerabeelden en bewegingspatronen samenbrengt met andere relevante informatie, zoals de logistieke planning en gastenlijst van de haven. Op die manier wordt de realiteit vergeleken met de planning, en kunnen afwijkingen gedetecteerd worden.

Natuurlijk zet dit innovatieve systeem de menselijke intuïtie niet volledig buiten spel. Het zal de bestaande bewaking juist ondersteunen. De huidige beveiliging in havens vereist immers dat alle camerabeelden continu bekeken worden, waarbij het risico reëel is dat potentieel gevaarlijke situaties en criminele feiten niet worden opgemerkt. Dat risico zal met dit nieuwe systeem sterk gereduceerd worden. Zo wordt de veiligheid op het terrein verhoogd en het werk van de bewaker gefaciliteerd, terwijl de privacy van de bezoekers gerespecteerd blijft.
Tim Steffens, projectverantwoordelijke in de haven van Moerdijk, is alvast blij met de vorderingen: “Ons havengebied is nu al één van de best beveiligde terreinen in Nederland, met onder andere een (nagenoeg) dekkend cameraplan en kentekenherkenning. Maar we hebben nog hoge ambities. Door deze nieuwe technologieën te integreren in onze bestaande maatregelen, geven we de beveiliging van de toekomst mee vorm.”

De laatste stap zal zijn om deze abnormale patronen te signaleren aan een beveiliger in de observatieruimte. De bewaker kan dan heel gericht nagaan wat er aan de hand is, en op zijn beurt weer feedback geven aan het systeem. Zo worden de camera’s steeds een beetje slimmer en de analyses betrouwbaarder.

Het PASSAnT-netwerk ontwikkelt hoogtechnologische veiligheidsoplossingen voor havens. Het doel is om in 2020 een totaalpakket voor te stellen, dat naast dit intelligent observatiesysteem ook slimme hekwerken (ontwikkeld door Betafence) en ondoordringbare dekzeilen voor vrachtwagens (ontwikkeld door Sioen industries) bevat. Al deze technologieën zullen potentiële indringers in de havenomgeving detecteren. Tijdens de proefperiode worden deze oplossingen uitgetest in de havens van Moerdijk en Oostende. Nadien kan het pakket geïmplementeerd worden in andere havens, terminals en bedrijventerreinen. PASSAnT is mogelijk dankzij financiële steun van INTERREG Vlaanderen-Nederland, het Nederlands Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat, provincie Noord-Brabant en provincie West-Vlaanderen.

 


Vorige Volgende