Nieuws

26/11/2020

Havenmonitor gepubliceerd; Nederlandse zeehavens ook in deze tijd van belang


De Brancheorganisatie Zeehavens is verheugd met de cijfers over 2019 die recent gepubliceerd zijn in de Havenmonitor. Het geeft een kwalitatief hoogwaardig beeld, dat zichtbaar maakt wat de zeehavens als cluster van industrie en transport voor de Nederlandse economie en samenleving betekenen.

In 2019 was het totaal van de directe en indirecte werkgelegenheid (385.330 werknemers) in de Nederlandse zeehavens, dit is 4,0% van de werkgelegenheid in Nederland. De Nederlandse zeehavens leveren gezamenlijk 30 miljard euro directe toegevoegde waarde op. Dat is 5,5% van het bruto binnenlands product.

Ook in deze tijd van corona bewijzen de Nederlandse zeehavens hun belang voor Nederland: alle diensten en services in onze havens zijn intact gebleven en daarmee konden we iedereen blijvend van goederen voorzien, de bedrijven in binnen- en buitenland, maar ook ziekenhuizen en onderzoekscentra.

Weergave & cijfers Moerdijk

In de Havenmonitor worden havens beoordeeld vanuit hun functie als (logistiek) knooppunt en als vestigingsplaats van bedrijven en industrie. De haven van Moerdijk laat een stijging zien voor alle drie de gemeten indicatoren in 2019 ten opzichte van 2018: werkgelegenheid, toegevoegde waarde en bedrijfsvestigingen.

De totaal gerealiseerde directe toegevoegde waarde in de haven van Moerdijk is ruim 1,62 miljard euro in 2019. Met indirecte toegevoegde waarde komt het op 2,35 miljard euro. Grootste groei in toegevoegde waarde zit in de sectoren “Dienstverlening ten behoeve van het vervoer” en “Overig, zakelijk en niet-zakelijke dienstverlening, zeevaart”. Dit kan een signaal zijn dat de groei in de Industrie en productie vanwege de stikstofcrisis achterblijft, ten opzichte van de groei in logistiek.

Tweede containerhaven van Nederland

De Havenmonitor beschrijft voor de verschillende type lading het marktaandeel van de zeehavens in de Hamburg-Le Havre range. In de containermarkt hebben de Nederlandse havens afgezien van Rotterdam, een klein marktaandeel. Moerdijk heeft van de BOZ havens (ofwel de 5 zeehavens van nationaal belang) na Rotterdam het hoogste aandeel in deze markt en kan zich dus de tweede containerhaven van Nederland noemen.

De cijfers uit de rapporten en de samenvatting zijn hier te bekijken.

 

In de Branche Organisatie Zeehavens zijn Groningen Seaports, North Sea Port, Port of Rotterdam, Havenbedrijf Moerdijk en Port of Amsterdam vertegenwoordigd. 


Vorige Volgende