Nieuws

16/06/2022

Financieel jaarverslag 2021


Het jaarverslag en de jaarstukken over 2021 voor Port of Moerdijk zijn uit! Na accountantscontrole publiceert Havenbedrijf Moerdijk elk jaar een financieel jaarverslag waarin de uitgaven van het havenbedrijf worden verantwoord. In het verslag lees je alles over wat het havenbedrijf wil bereiken, wat daarvoor is gedaan en hoe dat zich heeft vertaald in de cijfers. Ondanks Brexit en de coronapandemie was 2021 wederom een jaar met groei op alle fronten. De netto-omzet van het havenbedrijf kwam uit op € 23.285.293,- en het resultaat na belastingen op ruim elf miljoen euro.

Het jaarverslag 2021 van Havenbedrijf Moerdijk geeft een goed overzicht van de stand van zaken op alle programma’s waar Port of Moerdijk zich mee bezighoudt; van de commerciële exploitatie, ruimtelijke ordening, milieu en duurzaamheid tot bedrijfsvoering, infrastructuur en beheer en veiligheid. Het voorwoord van directeur Ferdinand van den Oever geeft een samenvatting van de uitdagingen van het haven- en industrieterrein voor staat en de resultaten die zijn behaald.

Hoogtepunten in 2021 zijn onder andere de vestiging van nieuwe bedrijven als Air Liquide en Frigo en de uitbreidingen van Lidl en MM Metal Recycling op het haven- en industrieterrein. Daarnaast krijgt na jarenlange aanloop het Logistiek Park Moerdijk vorm door de komst van DSV. Met behulp van Europese subsidie is in 2021 een omvangrijke spoorrenovatie- en uitbreiding afgerond. Bovendien is aan de Westelijke Randweg een eigen zonnepark in gebruik genomen. Verder vallen nieuwe verbindingen op, zoals de uitbreiding vanuit het shortsea cluster met extra afvaarten naar het Verenigd Koninkrijk, een nieuwe treinverbinding tussen Moerdijk en Antwerpen en de komst van het eerste elektrische binnenvaartschip. Op het gebied van veiligheid is gewerkt aan innovatie met slimme dekzeilen, hekwerken en camerasystemen en is een pilot met beveiliging via drones gestart. De groei van Port of Moerdijk vertaalt zich in 2021 ook naar de werkgelegenheidscijfers met een stijging in directe en indirecte werkgelegenheid naar 19.070 arbeidsplaatsen.

Voor Havenbedrijf Moerdijk is 2021 een jaar met groei op alle fronten. De netto-omzet kwam uit € 23.285.293,- ten opzichte van € 21.297.604,- in 2020. Het brutoresultaat bedraagt € 14.098.528 tegen € 9.486.143 in 2020.

Hiermee blijft Havenbedrijf Moerdijk in 2021 op koers voor haar ambities en doelstellingen zoals die in de ‘corparate strategy 2021-2025’ zijn opgenomen.

Meer weten? Lees hier het jaarverslag.


Vorige Volgende