Nieuws

05/12/2014

Haven- en industrieterrein Moerdijk opgenomen in tiende tranche Crisis- en herstelwet


Het haven- en industrieterrein Moerdijk is door minister Schultz van Haegen opgenomen in de tiende tranche van de Crisis- en herstelwet. De wet biedt mogelijkheden om flexibel om te gaan met wet- en regelgeving. En dat maakt een duurzame economische groei mogelijk. De beoogde toename van de bedrijfsactiviteiten moet plaatsvinden binnen de bestaande geluidcontour van het haven- en industrieterrein, zodat het woon- en leefklimaat van de omliggende kernen in tact blijft. Ook moet de belasting op de Natura2000-gebieden met stikstof binnen de vastgestelde grenzen blijven.

Het haven- en industrieterrein loopt tegen beperkingen aan als het gaat om groei. Bijvoorbeeld door geluids- en stikstofregels. Door flexibeler om te gaan met de regels, krijgen ondernemers van tevoren duidelijkheid over voorwaarden en beperkingen van vergunningen met het oog op de natuurgebieden. En zo kan een duurzame economische groei gerealiseerd worden.

Ruimte creëren voor economische groei

Een voorbeeld is het versterken van omliggende natuurgebieden om daarmee ruimte te creëren voor economische groei. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld samen vaststellen wat hun ontwikkelbehoefte is en hoeveel uitstoot van stikstof daarmee gepaard gaat. Zij zouden vooraf kunnen investeren in natuurwaarden om de natuur sterker te maken. Ze kan dan een stootje hebben, als bedrijven in de toekomst besluiten uit te breiden. Binnen de Crisis- en herstelwet wordt verkend op welke manier zulke initiatieven een juridische status kunnen krijgen.

 Besluitvorming

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de tiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Moerdijk is in dit voorstel één van de zes nieuwe ontwikkelingsgebieden. Het voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd voor reactie. Daarna volgt advisering door de Raad van State.  


Vorige Volgende