Nieuws

20/07/2016

Groen licht voor verzelfstandiging Havenschap Moerdijk


De Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk heeft op 20 juli 2016 besloten de bedrijfsactiviteiten van het Havenschap uit te plaatsen naar een op te richten Havenbedrijf Moerdijk NV en de statuten van de gemeenschappelijke regeling te wijzigen. De verzelfstandiging van het Havenschap Moerdijk is daarmee een feit en zal per 1 januari 2017 daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Direct na het besluit werd de verzelfstandigingsovereenkomst getekend door vertegenwoordigers van provincie, gemeente en bestuur van het Havenschap Moerdijk.

Bij het vaststellen van de Havenstrategie Moerdijk 2030 in juli 2014 is geconstateerd dat aanpassing van de bestuurlijke inrichting (governance) van het Havenschap Moerdijk noodzakelijk is om de gewenste doorontwikkeling te kunnen realiseren. Dit houdt in dat alle bedrijfsactiviteiten van het Havenschap uitgeplaatst worden naar een op te richten Havenbedrijf Moerdijk NV. De huidige gemeenschappelijke regeling blijft in aangepaste vorm bestaan voor de financiering van Havenbedrijf Moerdijk NV.

Meerderheidsaandeel
Naar oordeel van Provincie Gemeente en Bestuur van het Havenschap ontstaan hiermee de beste mogelijkheden om de gewenste verzakelijking en professionalisering door te voeren, de financiering voor de toekomst veilig te stellen en de toetreding van derden te regelen. De provincie en gemeente houden via het Havenschap een meerderheidsaandeel in het Havenbedrijf. De gemeenteraad van Moerdijk en Provinciale Staten gingen respectievelijk op 14 en 15 juli al akkoord met de uitwerking van de bestuurlijke inrichting.

Ambitie
De Havenstrategie 2030 bevat de ambitie om het haven- en industrieterrein Moerdijk te ontwikkelen tot hét knooppunt voor duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta. Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland. Door de verzelfstandiging ontstaat ruimte voor een verdere verzakelijking en professionalisering van de organisatie en versterking van de (internationale) acquisitie van bedrijven en goederenstromen. Ook ontstaan betere mogelijkheden om de samenwerkingsrelaties met omliggende havens en andere partners in en buiten de regio te intensiveren. Verder moet verzelfstandiging bijdragen de verdiencapaciteit te versterken om de nieuwe investeringsopgaven uit de Havenstrategie te kunnen financieren.


Vorige Volgende