Nieuws

03/07/2015

Goede beoordeling subsidieaanvraag onderzoek spoorfaciliteiten motiveert om door te gaan


Het Havenschap Moerdijk heeft deze week een voorlopige reactie ontvangen op de subsidieaanvraag in het kader van het Europese programma 'Connecting Europe Facility Transport’. De aanvraag, die in samenwerking met de provincie Noord-Brabant is ingediend, heeft betrekking op een onderzoek naar de situatie van de spoorfaciliteiten, zowel op het haven- en industrieterrein zelf als daarbuiten.

Uit de beoordeling blijkt dat de aanvraag volledig past binnen de eisen van het programma en ook zeer relevant is voor het Europese goederenspoornetwerk. Daarnaast beschikt de aanvraag over alle benodigde steunbetuigingen, over politiek draagvlak en is het project klaar om te starten. Ook de kwaliteit van het voorstel is volgens de beoordelaars goed. 

Door de grote hoeveelheid aanvragen, moeten er echter keuzes gemaakt worden. Helaas heeft dat voor Moerdijk ongunstig uitgepakt. Het voorlopige besluit is om de aanvraag van Moerdijk nu niet te honoreren.

Ferdinand van den Oever, directeur van het Havenschap Moerdijk, is teleurgesteld, maar ziet ook positieve kanten: “De goede beoordeling van de aanvraag geeft ons veel redenen om door te gaan met de voorbereidingen van het onderzoek. Ook zijn er genoeg aanknopingspunten om bij een volgende call opnieuw een verzoek te kunnen indienen. We gaan nu met de provincie, het Rijk en ProRail in gesprek over het vervolg.” 

In de Havenstrategie Moerdijk 2030 is verbetering van de aansluiting op het spoornetwerk aangegeven als een noodzakelijke randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van het haven- en industriegebied. Op dit moment is er onvoldoende capaciteit aanwezig om de goederenstromen via het spoor te vervoeren. Het gaat daarbij om zowel containers als bulkvervoer. De verbetering van de aansluiting op het spoornetwerk is nodig, omdat vervoer naar het achterland dat niet per schip gaat, nu over de weg gaat. Door de verwachte groei kunnen deze goederenstromen niet alleen via de weg vervoerd worden, maar moet het vervoer ook via het spoor kunnen plaatsvinden. Vervoer per spoor is bovendien milieuvriendelijker.


Vorige Volgende